Miksi ratkaisukeskeinen bisnesterapia?

Ennakoi, vaikuta ja ratkaise heti. Tarjoa apua, toivoa ja ratkaisuja, kun niitä tarvitaan.

Epävarmuuden ja muutoksen kuormittavuus on korostuneesti läsnä useimmissa bisneksissä ja organisaatioissa tällä hetkellä. Ilmiöllä on monia seurauksia: sairaspoissaolot, tehottomuus, vaihtuvuus, sitoutumattomuus, masentuminen, burn-out, ahdistuneisuus. Siinä niitä ehkä tyypillisimpiä.

Ihmiset, johtajat, työntekijät, yrittäjät, asiantuntijat, me kaikki, tarvitsemme enenevässä määrin keinoja ja voimavaroja selviytyäksemme moninaisissa elämän tilanteissa ja toimintaympäristön muuttuvissa olosuhteissa ja vaatimuksissa.

Ratkaisukeskeinen bisnesterapia on matalan kynnyksen kohtaamista, jossa fokus on yksilöiden kannalta mielekkäämmän tulevaisuuden tarkastelemisessa ja omien voimavarojen ja mahdollisuuksien tunnistamisessa. Niin työn kuin oman elämän suhteen.

Bisnesterapian tavoitteena on: 

1. purkaa ja käsitellä kertynyttä henkistä kuormaa, akuuttia kriisiä tai ongelmia

2. auttaa luomaan realistinen, vaihtoehtoinen kuva tulevaisuudesta ja rakentaa ymmärrystä siitä, millaisin oman elämän konkreettisin teoin sitä kohti voi kulkea

Jos haluat pitää huolta bisneksesi tuloksesta ja menestyksestä = autat ihmisiäsi voimaan paremmin elämässään, silloin, kun he apua tarvitsevat.

Jos olet vastuullinen työnantaja = autat ihmisiäsi voimaan paremmin elämässään erityisesti bisnes-muutosten keskellä.

 Se, että auttaa ihmisiä juuri silloin, kun he apua tarvitsevat on yksinkertaisesti: hyvää bisnestä. Lue lisää meistä ja ajatuksistamme.