Bisnesterapian tekijät


Meitä yhdistää intohimo tehdä hyvää bisnestä. Meille se tarkoittaa inhimillisesti kestävää, tuloksiltaan erinomaista, ja yhteiskuntaa sekä maailmaa palvelevaa liiketoimintaa.

Koulutukseltamme me, Suomen Bisnesterapeutit, olemme ratkaisukeskeisen lyhytterapian osaajia. Terapian tekemisen suhteen taustamme, nykyinen toimintamme ja laajat kiinnostuksen kohteemme konkretisoivat ammattitaitomme tärkeimmän ytimen: kykymme kohtaamisiin ja inhimillisen syvyyden tavoittamiseen kaikkialla missä työtä tehdään.

JULIA MELNIK

Julia on bisnesterapeuttien globaali kansalainen ja kansainvälisen bisnesmaailman moniosaaja. Omin sanoin hän määrittelee itsensä intohimoiseksi seikkailijaksi. Siitä kertoo myös se, että hänen uransa on yli 20 vuoden ajan vienyt häntä ympäri maailmaa ja näkemään mitä erilaisimpia toimialoja sisältä päin.

Julia on tehnyt työtä haastavissa olosuhteissa kolmella eri mantereella. Nämä kokemukset ovat laajentaneet Julian ymmärrystä ihmisten sinnikkyydestä ongelmien ratkaisemisessa ja vaikeuksien voittamisessa.

Julialle merkittävä kiteytys on "mikään tilanne ei ole mahdoton". Tämän asenteen hän on kokemustensa kautta hionut huippuunsa, ja nyt se toimii kantavana voimana hänen asiakaskohtaamisissaan.

ILSE MANNER

Ilse on viimeiset kymmenen vuotta toiminut strategisen liiketoiminnan ja organisaation kehittämisen tehtävissä ylimmässä johdossa.

Ilsen intohimona ja leipälajina elämässä on yhteistyön kehittäminen kaikkialla missä työtä tehdään. Ratkaisukeskeinen terapia ja co-design toimivat Ilsen välineinä, kun tämä tulevaisuuteen vahvasti suuntautunut osaaja tekee työtään ja toteuttaa visiotaan ihmisten hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhdistämisestä.

Perinteistä hierarkisten organisaatioiden johtamisen kehittämistä nykyisen muutosvauhdin ja nousevien trendien valossa Ilse pitää rahan tuhlauksena.

Eräs Ilselle rakkaimmista lauseista on: "I am interested in the future as we all and our businesses will spend the rest of our lives there."


Miten voimme olla avuksi?